رسانه ها

اخبار

اخبار

SEVENCRANE NEWS، شما را از رویداد کلیدی که اخیراً رخ داده است مطلع می کند. مانند مورد پروژه، فعالیت تجاری، تبلیغات ویژه و غیره.

لیست اخبار >>

وبلاگ

اگر می خواهید دانش جرثقیل ها را مطالعه کنید، در مورد روندهای صنعت بیاموزید و شرایط بازار جهانی را درک کنید، SEVENCRANE BLOG مکانی است که باید باشید.

لیست وبلاگ >>
وبلاگ
دانلود

دانلود

ستون SEVENCRANE DOWNLOAD شامل اسناد شرکت، موارد مشتری و ادبیات محصول است.
لیست دانلود >>

ویدیو

  • جرثقیل عنکبوتی نوع SS8

    جرثقیل عنکبوتی-2

  • ایستگاه کاری ربات جوشکاری اتوماتیک پرتو اصلی دو پرتو

  • فیلم جرثقیل سقفی دو تیر

    جرثقیل سقفی دو تیر

  • جرثقیل سقفی دو تیر

    جرثقیل سقفی دو تیر

ویدیوی بیشتر