ویدیو

 • جرثقیل عنکبوتی نوع SS8

  جرثقیل عنکبوتی-2

 • ایستگاه کاری ربات جوشکاری اتوماتیک پرتو اصلی دو پرتو

 • فیلم جرثقیل سقفی دو تیر

  جرثقیل سقفی دو تیر

 • جرثقیل سقفی دو تیر

  جرثقیل سقفی دو تیر

 • جرثقیل زیر شلواری

  جرثقیل زیر شلواری

 • جرثقیل سقفی دو تیر

 • جرثقیل عنکبوتی

  جرثقیل عنکبوتی

 • 100000 تن فولاد

  نزدیک به 100000 تن فولاد خریداری کرد

 • تک تیر - جرثقیل سقفی - اکوادور - مشتری

  تک تیر - جرثقیل سقفی - اکوادور - مشتری