Băng hình

 • Sếu nhện loại SS8

  sếu nhện-2

 • Máy trạm robot hàn tự động dầm đôi

 • video về cần cẩu dầm đôi

  Cần cẩu dầm đôi

 • cần cẩu dầm đôi

  Cần cẩu dầm đôi

 • cần cẩu dưới gầm

  Cần cẩu dưới gầm

 • Cần cẩu dầm đôi

 • sếu nhện

  Sếu nhện

 • 100.000 tấn thép

  mua gần 100.000 tấn thép

 • cầu trục-dầm đơn-ecuador-client

  cầu trục-dầm đơn-ecuador-client