Phương tiện truyền thông

Tin tức

Tin tức

TIN TỨC SEVENCRane, giúp bạn thông báo về sự kiện quan trọng xảy ra gần đây. Chẳng hạn như trường hợp dự án, hoạt động kinh doanh, khuyến mãi đặc biệt, v.v.

Danh sách tin tức >>

Blog

Nếu bạn muốn nghiên cứu kiến thức về cần cẩu, tìm hiểu về các xu hướng trong ngành và hiểu rõ điều kiện thị trường toàn cầu, SEVENCRane BLOG là nơi thích hợp.

Danh sách blog >>
Blog
Tải xuống

Tải xuống

Cột TẢI XUỐNG SEVENCRANE chứa các tài liệu của Công ty, Trường hợp khách hàng và Tài liệu về sản phẩm.
Danh sách tải xuống >>

Băng hình

  • Sếu nhện loại SS8

    sếu nhện-2

  • Máy trạm robot hàn tự động dầm đôi

  • video về cần cẩu dầm đôi

    Cần cẩu dầm đôi

  • cần cẩu dầm đôi

    Cần cẩu dầm đôi

Thêm video