travers

Trafikkran/EOT-kran

E-post: [email protected]
Mobil & Skype & WhatsApp: + 86 182 3712 0067

eot-kranarna (högkranar) är kranar som färdas längs en bro mellan två parallella landningsbanor som stöds av själva fabrikernas strukturer. Lyften och vagnen placeras på brobalken. De flyttar lasterna upp och ner såväl längs med balken som till höger och vänster. Genom ändtruckarna färdas längs bansystemet, eot-kranen flyttar lasten framåt och bakåt.

Våra eot-kranar finns i topplöpande och undergående, enkel- och dubbelbalkskonfigurationer. Varje sort av eot-kranar har oersättliga fördelar. Topplöpande eot crane är den vanligaste stilen. Men när höjden på fabriken är begränsad, för att få den maximerade lyfthöjden, är underkörning den bättre lösningen för att lösa detta problem.

Som en partner till branschen återspeglar var och en av våra kranar och varje krandel den professionella kunskapen och tillförlitligheten hos kranarna under decennier.

Översikt

Enbalks traverskranDubbelbalks traverskran
Europeisk typ enbalks traverskran

europeisk dubbelbalks traverskran

 

 

 

 

 

 

 

E-post: [email protected]
Mobil & Skype & WhatsApp: + 86 182 3712 0067

För förfrågan, vänligen skicka e-post: [email protected]

Relaterade produkter