Blogg

 • Frequency Converter for bridge crane

  10 maj 2024

  Huvudfunktionen hos frekvensomvandlaren för brokranar

  1. Energy consumption reduction. During the operation of bridge cranes, a large amount of energy consumption occurs due to the start and stop of the motor. By adjusting the operating frequency of the motor, the frequency converter can make the start and stop of the motor smoother. And it can reduce the energy consumption of…

  Detalj >>
 • 8 maj 2024

  Detaljer att vara uppmärksam på när du använder krankrokar

  The crane hook is the most commonly used lifting device in lifting operations, which bears all the load lifted. Once daily inspections are not carried out properly, problems such as damage or unstable fixation can easily lead to safety accidents. 1、 What are the types of hooks? The classification of hooks is extremely broad. Overall,…

  Detalj >>
 • Single Girder Underslung Overhead Crane

  16 april 2024

  Vanliga överträdelser under brokranlyft av tunga föremål

  1、 Unlicensed use of bridge crane for lifting operations Main hazards: Untrained, lack of common sense, prone to operational errors, resulting in lifting injury accidents. Response measures: Strengthen regulatory efforts and strictly prohibit non certified lifting workers from carrying out lifting operations. 2、 Failure to wear labor protection equipment as required when entering the work…

  Detalj >>
 • LD elektrisk brokran

  16 april 2024

  Arbetsprincip för enkelbalksbrokran

  The working principle of a single beam bridge crane is mainly to drive the main beam of the crane through an electric end beam. The electric hoist lifts the goods and moves them through the running track. The overall motion control of the crane is achieved through a control system. This working principle enables the…

  Detalj >>
 • plats-foto-av-portalkranen.

  11 april 2024

  Försiktighetsåtgärder för installation av portalkran

  1. Before installing the gantry crane, the installation plan should be determined based on the lifting equipment used for on-site installation, and installation technical measures should be formulated. And provide safety technical briefing to installation workers. 2. The installation site should be flat and hardened. The entrance and exit roads should be unobstructed with no…

  Detalj >>
 • järnväg-portalkran-till salu

  10 april 2024

  Hur hanterar man plötsliga fel på portalkranen?

  Det plötsliga felet på portalkranen kräver att man följer principerna om säkerhet, hastighet och noggrannhet, och vidtar lämpliga nöd- och reparationsåtgärder för att säkerställa säkerheten för personal och utrustning. Samtidigt är att stärka underhållet och underhållet av utrustning, förbättra operatörernas kompetens och kvaliteter, också en viktig åtgärd för att förhindra...

  Detalj >>
 • skänkhanteringskran till salu

  3 april 2024

  Säkerhetsskydd för metallurgisk traverskran

  På grund av sin förmåga att avsevärt minska intensiteten av fysiskt arbete och förbättra arbetsproduktiviteten, har metallurgisk traverskran blivit en oumbärlig mekanisk utrustning i modern industri. Lyftmaskiner har kännetecken för stora förändringar i mekanisk belastning, olika lyftformer, brett aktivitets- och arbetsområde samt komplex arbetsmiljö. Egenskaper hos metallurgiska...

  Detalj >>
 • portal för gummidäck

  22 mars 2024

  Vilka scenarier är portalkran med gummidäck lämplig för?

  Den gummidäckade portalkranen är lämplig för följande scenarier och industrier: Hamnar och fraktlogistik: Containerportalkranar används i stor utsträckning i hamnterminaler och fraktlogistikplatser. Används för att lasta och lossa containrar, stapla och hantera gods. Byggarbetsplats: På byggarbetsplatser kan portalkran med gummidäck användas för hantering och...

  Detalj >>
 • Lyft-vagn-16-tons-overhead-kran-med-hytt-kontroll-till-försäljning

  21 mars 2024

  Elinstallation och driftsättning av brokran

  Vid byggandet av kraftverk är brokran en allmänt använd lyftutrustning. Dess frekventa användning, tunga arbetsbelastning och höga vibrationer resulterar i en hög felfrekvens. Vetenskapliga och rimliga konstruktionsmetoder är nyckeln till att säkerställa installationskvaliteten under den elektriska installationen och idrifttagningsprocessen av brokranar. Installation av elektrisk utrustning...

  Detalj >>
 • rälsmonterad portal

  14 mars 2024

  Skäl för att installera nödbromsanordningar på portalkran

  Installation av nödbromsanordningar på portalkranar har blivit alltmer nödvändigt. På grund av den avgörande roll som dessa enheter spelar för att säkerställa säkerheten för arbetare och själva utrustningen. Det finns flera anledningar till varför det är avgörande att ha nödbromsanordningar på en portalkran. För det första, användningen av nödsituationer...

  Detalj >>