Blog

 • mobilní jeřáb

  19. července 2024

  Struktura a vlastnosti mobilních jeřábů

  IntroductionMobile jib cranes are versatile lifting devices designed for various industrial applications. Their mobility and flexibility make them an excellent choice for environments where fixed cranes are impractical. Understanding the structure and features of mobile jib cranes is essential for maximizing their benefits in material handling tasks.StructureBase:The base is the foundation of the mobile jib…

  Detail >>
 • Nástěnný výložníkový jeřáb

  18. července 2024

  Princip činnosti nástěnného jeřábu

  IntroductionA wall-mounted jib crane is a versatile and efficient material handling device widely used in workshops, warehouses, and production lines. It is designed to maximize space utilization by being mounted on an existing wall or column, eliminating the need for a floor-mounted base. Understanding its working principle is essential for optimizing its use and ensuring…

  Detail >>
 • Výložníkové jeřáby BZD

  16. července 2024

  Běžné problémy a způsoby řešení problémů u sloupových jeřábů

  Introduction Pillar jib cranes are reliable and efficient lifting devices used in various industries. However, like all machinery, they can encounter issues that may affect their performance and safety. Understanding common problems and their troubleshooting methods is crucial for maintaining the crane’s functionality and ensuring safe operation. Common Issues 1.Hoist MalfunctionsProblem: The hoist may fail…

  Detail >>
 • Volně stojící výložníkový jeřáb

  15. července 2024

  Všestranné použití sloupových jeřábů v různých odvětvích

  Manufacturing and Assembly Lines Pillar jib cranes are indispensable in manufacturing and assembly lines due to their flexibility and efficiency. They are used to handle components, tools, and assemblies, facilitating the smooth flow of materials along the production line. The cranes allow for precise positioning of parts, which is crucial for assembly tasks. They are…

  Detail >>
 • 12. července 2024

  Princip fungování mostového jeřábu

  The grab bridge crane is a widely used equipment for loading and unloading bulk materials. It mainly relies on grab buckets for operation. Its working principle includes the following aspects: The grab bucket bridge crane consists of a bridge frame, a lifting trolley, a grab bucket, and a drive system. The bridge spans over the…

  Detail >>
 • kování mostový jeřáb

  11. července 2024

  Více aplikačních scénářů mostových jeřábů

  Overhead cranes are widely used in various industrial fields. And their main function is to transport and load and unload heavy objects. Especially suitable for situations that require frequent handling and stacking of large items. In the manufacturing industry, bridge cranes are used for handling and assembling large components. Industries such as mechanical equipment, automotive…

  Detail >>
 • 11. července 2024

  Efektivní řešení zvedání – evropský jednonosný mostový jeřáb

  The European single beam bridge crane is an efficient, economical, and intelligent lifting equipment mainly used for material handling in modern industrial production. The following is a detailed introduction to the European style single beam bridge crane: 1. Structural characteristics Single main beam design: The European single beam bridge crane adopts a single main beam…

  Detail >>
 • průmyslový mostový jeřáb

  10. července 2024

  Kolik let mohou mostové jeřáby obecně vydržet

  Životnost mostových jeřábů se obvykle pohybuje mezi 15 až 30 lety, což závisí především na jejich konstrukci a kvalitě výroby. Vysoce kvalitní mostové jeřáby využívající vysoce kvalitní materiály a pokročilé výrobní procesy mohou mít životnost více než 30 let. Naopak běžné kvalitní jeřáby mají životnost 15 až…

  Detail >>
 • portál s gumovými pneumatikami

  27. června 2024

  Proč zvolit gumový unavený portálový jeřáb

  Portálový jeřáb s gumovou pneumatikou (RTG) je zvedací zařízení široce používané v přístavech, docích a kontejnerových nádvořích. Díky své jedinečné konstrukci a flexibilním provozním charakteristikám se RTG výborně osvědčuje při manipulaci s kontejnery a při stohování. Níže jsou uvedeny výhody portálových jeřábů namontovaných na pneumatikách: Vysoce flexibilní Volný pohyb: RTG se může volně pohybovat po…

  Detail >>
 • kolejový portálový jeřáb

  26. června 2024

  Jak postavit portálový jeřáb?

  Stavba portálového jeřábu je složitý inženýrský projekt, který vyžaduje komplexní zvážení mnoha aspektů, jako je design, výběr materiálu, výroba a instalace. Níže jsou uvedeny hlavní kroky pro stavbu portálového jeřábu: 1. Analýza a návrh požadavků Analýza požadavků: Ujasněte si specifické požadavky na účel, pracovní prostředí, nosnost, rozpětí, zdvih…

  Detail >>