hệ thống KBK

  • cần cẩu KBK
    cần cẩu KBK

    E-mail: [email protected]
    Điện thoại di động & Skype & WhatsApp: + 86 182 3712 0067

    Hệ thống cầu trục KBK được áp dụng cho nhà xưởng, nhà kho và vật liệu nâng tổng hợp dưới 2 tấn, nhu cầu vận chuyển nâng nhiệt độ môi trường là -20oC ~ + 60oC. Vị trí lắp đặt hệ thống cầu trục KBK không được cao quá 1500 m, làm việc chung trong nhà.