Service

Våre tjenester

Førsteklasses service / Sikkerhet / Effektiv / Pålitelig

Vårt mål er å gi kundene de beste krantjenestene for å hjelpe kundene med å forbedre driftssikkerheten og produktiviteten. Fra delene til hele maskinen anskaffelse og installasjon og igangkjøring, vedlikehold av gammel kran, bruk av kranen inspeksjon og testing, løfteplandesign, krankunnskap og praktisk opplæring, fra krandelen av veiledningen til kundene hele prosjektbeslutningen.

 • kundeservice

  Konsultasjonstjeneste

  Førsteklasses service / Sikkerhet / Effektiv / Pålitelig

  Kunden kan rådføre seg med erfarne eksperter på SEVENCRANE. Etter å ha full forståelse for kundens behov, vil vi tilpasse relevante ordninger for å hjelpe kunden med å velge riktig kran og gi det beste tilbudet. Dersom kundens kran må repareres eller erstattes med tilbehør, vil vi også oppnevne eksperter til å gi råd.

  Detalj
 • Installasjons- og feilsøkingstjeneste

  Installasjons- og feilsøkingstjeneste

  Førsteklasses service / Sikkerhet / Effektiv / Pålitelig

  Våre teknikere kan gi deg profesjonell kraninstallasjon og feilsøkingstjeneste. Dette hjelper deg å begynne å bruke kranen din trygt på kortest mulig tid og med mindre installasjonskostnader. Og vi vil gi forebyggende løsninger på mulige bruksproblemer. Kraninstallasjon og igangkjøringsarbeid er svært viktig, det påvirker stabiliteten til kranen, sikkerhet og levetid. Derfor må installasjon og igangkjøring av kran utføres av profesjonelt erfarent personell. God og perfekt installasjon og profesjonell og rimelig feilsøking i tidlig fase kan i stor grad hjelpe kundene med å spare vedlikeholdskostnader i senere fase.

  Vi sender vanligvis to erfarne installasjonsingeniører til kundens sted for å hjelpe kunden med å installere og feilsøke kranen. Våre erfarne installasjonsingeniører kan hjelpe kundene med å fullføre installasjonen effektivt og spare mye tid. Noen ganger har kunder begrensede installasjonsforhold med plass, terreng, miljømessige begrensninger og andre negative effekter. Etter å ha undersøkt den faktiske situasjonen, vil vi tilby de mest rimelige og sikre installasjonsløsningene tilpasset av forskjellige kunder for å løse kundeproblemer.

  Detalj
 • Treningstjeneste

  Treningstjeneste

  Førsteklasses service / Sikkerhet / Effektiv / Pålitelig

  Dersom kunden bruker kranen vår, kan vi tilby gratis opplæringstjeneste for å trene drift og vedlikehold, samt gratis online opplæring.

  Etter ferdigstillelse av utstyrsinstallasjon og feilsøking vil vi lære opp kundens ingeniører til å hjelpe til med å betjene og vedlikeholde utstyret trygt og effektivt. Samtidig med opplæring vil vi også informere kundene om de vanlige kontrollpunktene.

  Detalj
 • Installasjons- og feilsøkingstjeneste

  Periodisk ettersyn og vedlikehold

  Førsteklasses service / Sikkerhet / Effektiv / Pålitelig

  Periodisk inspeksjon og vedlikehold av kraner skal sikre at utstyret alltid er i god stand. Derved unngås økonomiske tap og utstyrsfeil forårsaket av nedetid. Kran i bruk vil forårsake en del av slitasjen eller styrkereduksjonen, selv om det ikke er et høypresisjonsutstyr, men fortsatt må sikre en viss nøyaktighet og nødvendig styrke. Selv kraner av høy kvalitet bør inspiseres og vedlikeholdes regelmessig.

  Kunden selv eller av oss. Vi vil utstede den tilsvarende inspeksjonsrapporten og profesjonell vedlikeholdsplan etter den periodiske inspeksjonen. Utfør deretter diverse vedlikeholds-, delebytte- og deleforsterkende operasjoner med samtykke fra kunden.

  Detalj
 • Reservedelsservice

  Reservedelsservice

  Førsteklasses service / Sikkerhet / Effektiv / Pålitelig

  Aldring og slitasje på deler er uunngåelig ettersom kraner brukes, så SEVENCRANES tekniske senter holder alle tekniske data og varelager av sårbare deler. Vi anbefaler at du bestiller slitedeler i tide, slik at du når som helst kan bytte dem for å unngå unødvendig nedetid.

  Detalj